Tectònica de plaques (XeoClip)

Vídeos interactius en format H5P, a partir dels continguts sobre tectònica de plaques creats per XeoClip.

Tectònica de Plaques Global. Idees generals

Teoria de la deriva continental. Alfred Wegener

Teoria de l’expansió del fons oceànic. Marie Tharp

El motor de les plaques: els corrents de convecció

Marges convergents. Subducció

Marges divergents i transformants. Dorsals oceàniques i falles transformants

Cicle de Wilson