Hi ha un advance i un després

A les mires del cel,
ones ultraviolades, infraroges.
Entre el submarinista i el peix que no sap on va,
entre els ossos calcificats, cèl·lules.
Bullen partícules d’H2O al sòtil despintat,
entre sistemes solars, entre l’espai perdut.
L’astronauta camina amb la seguretat de saber
que els ampers són el voltatge partit per la resistència.
Camina sense escrúpols per ser com és,
i no s’expressa obertament perquè no pot.
És així, l’astronauta,
i es mira el cel desconcertat:
ones alfa, ones gamma.

Càpsula d’emergència. Joan Miquel Oliver.

Aldisa banyulensis

Enllaços

Galeria

Dardanus calidus

És un cranc hermità que porta anemones de passatgeres, una simbiosi on ell els aporta transport i aliment i elles protecció contra depredadors. Quan ha de canviar de closca ell mateix les agafa i se les posa a la nova. Sap on ha de tocar perquè les anemones es deixin anar.

Enllaços

Galeria

Felimida luteorosea

Enllaços

Galeria