Ànec cuallarg

Català Ànec cuallarg, Cua de jonc (V), Coer (B)
Castellà Ánade rabudo
Anglès Northern Pintail
Tàxons
Ordre Anseriformes (Ordre Anseriformes)
Família Anàtids (Família Anatidae)
Gènere Anas
Espècie Anas acuta
Les meves observacions a iNaturalist
Consulta el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya)
Navega entre dades a eBird
Dona un cop d’ull a la guia de SEO/BirdLife

Ànec cullerot

Català Ànec cullerot, Cullerot (V), Cullerot (B)
Castellà Cuchara común
Anglès Northern Shoveler
Tàxons
Ordre Anseriformes (Ordre Anseriformes)
Família Anàtids (Família Anatidae)
Gènere Spatula
Espècie Spatula clypeata
Les meves observacions a iNaturalist
Consulta el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya)
Navega entre dades a eBird
Dona un cop d’ull a la guia de SEO/BirdLife

Cabussó emplomallat

Català Cabussó emplomallat, Cabrellot (V), Soterí gros (B)
Castellà Somormujo lavanco
Anglès Great Crested Grebe
Tàxons
Ordre Podicipediformes (Ordre Podiciperiformes)
Família Podicipèdids (Família Podicipedidae)
Gènere Podiceps
Espècie Podiceps cristatus
Les meves observacions a iNaturalist
Consulta el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya)
Navega entre dades a eBird
Dona un cop d’ull a la guia de SEO/BirdLife

Tectònica de plaques (XeoClip)

Vídeos interactius en format H5P, a partir dels continguts sobre tectònica de plaques creats per XeoClip.

Tectònica de Plaques Global. Idees generals

Teoria de la deriva continental. Alfred Wegener

Teoria de l’expansió del fons oceànic. Marie Tharp

El motor de les plaques: els corrents de convecció

Marges convergents. Subducció

Marges divergents i transformants. Dorsals oceàniques i falles transformants

Cicle de Wilson

H5P Interactius sobre Tectònica de plaques (XeoClip) © 2021 by Antoni López-Arenas i Cama is licensed under CC BY 4.0