Astropartus mediterraneus

És un equinoderm com les estrelles de mar, del grup de les ofiures, amb moltes ramificacions a les potes. Gràcies Àlex per identificar-la!

Enllaços

Galeria

Astropartus mediterraneus