El Sistema Solar, a escala

Durant el confinament pel COVID19 vaig traduir al català els subtítols d’aquest vídeo sobre el Sistema Solar a escala. Normalment veiem esquemes dels planetes del nostre Sistema on posa que estan “a escala”, tot i que només es refereix als diàmetres dels planetes, no a les distàncies entre ells. Aquests nois s’han plantejat un repte i ens el mostren…

Tectònica de plaques (XeoClip)

Vídeos interactius en format H5P, a partir dels continguts sobre tectònica de plaques creats per XeoClip.

Tectònica de Plaques Global. Idees generals

Teoria de la deriva continental. Alfred Wegener

Teoria de l’expansió del fons oceànic. Marie Tharp

El motor de les plaques: els corrents de convecció

Marges convergents. Subducció

Marges divergents i transformants. Dorsals oceàniques i falles transformants

Cicle de Wilson

H5P Interactius sobre Tectònica de plaques (XeoClip) © 2021 by Antoni López-Arenas i Cama is licensed under CC BY 4.0