Cotoliu

Català Cotoliu
Castellà Alondra totovía
Anglès Woodlark
Tàxons
Ordre Passeriformes (Ordre Passeriformes)
Família Alàudids (Família Alaudidae)
Gènere Lullula
Espècie Lullula arborea
Les meves observacions a iNaturalist
Consulta el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya)
Navega entre dades a eBird
Dona un cop d’ull a la guia de SEO/BirdLife

Cogullada comuna

Català Cogullada comuna, Cogullada vulgar (V)
Castellà Cogujada común
Anglès Crested Lark
Tàxons
Ordre Passeriformes (Ordre Passeriformes)
Família Alàudids (Família Alaudidae)
Gènere Galerida
Espècie Galerida cristata
Les meves observacions a iNaturalist
Consulta el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya)
Navega entre dades a eBird
Dona un cop d’ull a la guia de SEO/BirdLife

Cogullada fosca

Català Cogullada fosca, Cucullada (B)
Castellà Cogujada montesina
Anglès Thekla’s Lark
Tàxons
Ordre Passeriformes (Ordre Passeriformes)
Família Alàudids (Família Alaudidae)
Gènere Galerida
Espècie Galerida theklae
Les meves observacions a iNaturalist
Consulta el SIOC (Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya)
Navega entre dades a eBird
Dona un cop d’ull a la guia de SEO/BirdLife