Geotècnia

Testificació i seguiment de sondejos; Realització d’assajos geotècnics i hidrogeològics in-situ (Lefranc, Lugeon, Pressiòmetres OYO, Slugs); instal·lació de piezòmetres ranurats i de corda vibrant; instal·lació d’inclinòmetres i extensòmetres; auscultació de piezòmetres, inclinòmetres i extensòmetres.

Geotècnia