Inundabilitat

Realització de més de seixanta estudis d’inundabilitat d’àmbit municipal per a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), encarregats per la Direcció General d’Urbanisme (DGU).

Els estudis consten de la caracterització de les conques i lleres dels rius, càlculs de cabals, modelització unidimensional amb HEC-RAS i delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.

Inundabilitat DGU

Participació en la Planificació dels Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT) en el marc del conveni entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El PEFCAT té com a objectiu la delimitació de les línies d’inundació corresponents a la màxima crescuda ordinària (MCO) i a les avingudes de període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys. A més a més es cal afegir-hi la delineació del grau de perillositat, per a les zones inundables de 100 i 500 anys de període de retorn, a partir dels resultats obtinguts de calat i velocitat.

Vaig participar en la realització de les primeres fases de modelització unidimensional amb HEC-RAS de les conques de l’alt Llobregat; l’alt Ter; la Noguera Pallaresa; la Noguera Ribagorçana; el Segre i l’Ebre; i vaig encarregar-me de la realització del model bidimensional del Corb i l’Ondara amb Guad2D.

Inundabilitat PEFCAT