Cartografia geològica

Edició de mapes per a la prevenció dels riscos geològics en el context del Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000 (Geotreball IV) de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Identificació d’indicis de despreniments, esllavissades, esfondraments, etc. amb fotografia aèria; validació i obtenció de dades al camp; cartografia i digitalització de les dades amb ArgGIS i Microstation; i anàlisi de la perillositat.

MPRGC

Durant els anys 2011-2013 vaig realitzar els mapes a l’empresa Geocat Gestió de Projectes (GGP) i posteriorment, com a geòleg autònom, per a l’empresa Beuter-Blasco.

Actualment estan publicats i es poden descarregar els pdf dels següents fulls: