Cartografia geològica

Edició de mapes per a la prevenció dels riscos geològics en el context del Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000 (Geotreball IV) de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Identificació d’indicis de despreniments, esllavissades, esfondraments, etc. amb fotografia aèria, validació i obtenció de més dades al camp, cartografia i digitalització de les dades amb ArgGIS i Microstation.

MPRGC

Actualment es poden descarregar els pdf dels dos primers fulls (Garriguella i Pont de Muntanyana). Els altres estaven en fase de revisió per part de l’IGC en el moment que se’m va acomiadar de Geocat Gestió de Projectes S.A. (GGP) en el context de dissolució de l’empresa i fusió amb l’ICC i IGC.